TSKGVVakıf Senedi

KURULUŞ

MADDE 1:
17.6.1987 tarih ve 3388 sayılı Kanuna göre Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulmuştur.

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 2:
Vakfın merkezi ANKARA’dır. İkametgahı Paris Caddesi Yazanlar Sokak No:4 Kavaklıdere – Çankaya – ANKARA’dadır. Mütevelli Heyeti kararı ile ikametgah ANKARA içinde değiştirilebilir.

Vakıf, Mütevelli Heyeti kararı ile yurt içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, yurt dışında Başbakanlığın izniyle şube açabilir.

VAKFIN AMACI

MADDE 3:
Milli Harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamaktır.

AMACIN GERÇEKLEŞMESİ

MADDE 4:
İlgili mevzuata uygun olarak gayrimenkulleri alıp satabilir. Menkul malları, mal varlıklarını vasiyet, hibe, ölüme bağlı tasarruflar veya satın alma yoluyla temellük edebilir, kiralayabilir. Temellük ettiklerini satabilir, kiralayabilir. Vakfın mal varlığına dâhil bir veya birden fazla taşınmazı veya bunların gelirlerini yatırımlarda kullanabilir. Temellük ettiği taşınır ve taşınmazların gelirlerini, sahibi olduğu paraları her türlü hukuki yollarla tasarruf edebilir. İşletmeler kurup işletebilir, mevcut olanlara iştirak edebilir. Yerli ve yabancı veya karma bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını, hisse temsil eden evrakını, gelir kuponlarını alıp satabilir. Vakıf gayesine uygun her türlü bağışları ve mal vasiyetlerini kabul edebilir.

Vakfın gayesine benzer olan Vakıf kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Onlarla kısa veya uzun vadeli anlaşmalar yapabilir.

Sağladığı gelir veya varlıklarla tamamladığı tesisleri ve teşkilleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin işletme mülkiyetine tevdi edebilir.

Taşınmazların intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir.

Vakıf gayesine ulaşmak için lüzumlu olan ve ilgili mevzuat tarafından yasaklanmamış bilcümle işlemleri, sözleşmeleri veya teşebbüsleri yapabilir, kararlar alabilir.

Vakıf gelirlerini artırmak amacıyla; bayilik, temsilcilik, acentalık (Sigorta dâhil) faaliyetlerini yapabilir veya yaptırabilir.

Ayrıca Vakıf amaçlarına yönelik olarak Uluslar arası ve yurt içi fuar, sergi, sempozyum, kongre ve demonstrasyon faaliyetlerinde bulunabilir.

Sayfalar: 1 2 3 4