Denetlemeler

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı;

- Devlet Denetleme Kurulu tarafından, Cumhurbaşkanı’nca emredildiğinde,

- MSB Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Bakan emri veya onayı üzerine,

- Vakıflar Genel Müdürlüğünce, yaptıkları planlama dâhilinde,

- Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından ise her yıl denetlenmektedir.

Ayrıca; Vakıf Mütevelli Heyeti, lüzum gördüğü hallerde de denetleme yaptırabilir.