TSKGVTaşınmazlarımız

Vakfın Envanterindeki Taşınmazlar:

Vakfın envanterinde; değerli vatandaşlarımız tarafından bağışlanan, tahmini rayiç değeri 289.900.535 TL olan 702 adet taşınmaz (mesken, iş yeri, müstakil ev, apartman, arsa, tarla, vb.) bulunmaktadır.

Taşınmazların, %84’ sinin tam mülkiyeti (kullanım hakkının Vakıf’ta bulunması), %16’ ünün ise çıplak mülkiyeti (kullanım hakkının vefatına kadar bağışlayanda bulunması) Vakfa aittir.

Taşınmazların Değerlendirilmesi Konusundaki Politikamız:

Envanterde bulunan taşınmazların; kiraya verilmesi, bakım-onarımlarının yaptırılarak idamesinin sağlanması ve zorunlu hallerde satışının yapılması veya yerine yeni yapı inşa edilerek değerlendirilmesi suretiyle, taşınmazlardan azami gelir elde etmektir.

Taşınmazları Kiraya Verme Esasları:

– TSKGV mülkiyetindeki taşınmazlar ihale ile kiraya verilir.
– İlanlar, TSKGV WEB Sitesi’nin yanı sıra, “hurriyetemlak.com” ve “sahibinden.com” internet sitelerinden isteklilere duyurulmaktadır.