HAKKIMIZDADenetlemeler

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı aşağıdaki birimler tarafından denetlenmektedir:
Vakıf Mütevelli Heyeti Denetçileri,
Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Daire Başkanlığı.
Vakıf Mütevelli Heyet Denetçileri; alanında uzman olan kişiler arasından, her yıl Ocak ayında Mütevelli Heyet tarafından belirlenmektedir.
Heyet; yılda bir defa Vakfı ayrıntılı olarak denetlemekte, lüzum görülen hallerde de denetlemeler yapabilmektedir.