HAKKIMIZDADenetlemeler

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı;

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, yaptıkları planlama dâhilinde,

Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından ise her yıl denetlenmektedir.

Ayrıca Vakıf Mütevelli Heyeti, lüzum gördüğü hallerde de denetleme yaptırabilir.