Söyleşiler

ASELSAN 16’ncı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat ŞEKER ile Yapılan Söyleşi 18.01.2016

1. TSK Güçlendirme Vakfı’nın ulusal savunma sanayiindeki rolü hakkında görüşleriniz?

Kıbrıs Barış Harekâtı ve ardından yaşadığımız ambargo, milli ve özgün sistemlerle donatılmayan bir ordunun yaşayabileceği sıkıntıları bize gösterdi. Modern Türk Savunma Sanayii, bu çok temel ihtiyaca cevap vermek için yola çıktı.

İlerleyen yıllarda birleşerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nı (TSKGV) oluşturacak üç vakıftan biri olan Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, ordumuzun yaşadığı muhabere sıkıntılarının milli sistemlerle çözümü için ASELSAN’ı kurdu.

Sektörde 40 yılı geride bırakan ASELSAN’ın telsiz üretimi ile başlayan yolculuğu artık savunma elektroniğinin her alanında devam ediyor. Bu yolda bize rehberlik eden, yol gösteren üst kuruluşumuz olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı idi.

TSKGV, modern bir ordunun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurduğu şirketleri ile bir ekosistem yarattı. TSKGV, sermayedarı olduğu altı Bağlı Ortaklığı, doğrudan ve dolaylı 14 Şirketi ile elektronikten silah sistemlerine, hava araçlarından seruma kadar tüm ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyor. Günümüzde Savunma Sanayimiz için faaliyet gösteren pek çok şirket kuruldu. Bu şirketler için gerekli yetişmiş insan kaynağı da TSKGV şirketlerinden temin edildi. TSKGV, bu yönü ile de savunma sanayiimiz için bir okul görevi gördü.
TSKGV, günümüzde de gelişmiş mali yapısı, uzun soluklu çalışma gerektiren ve stratejik olarak çok önemli olduğu halde karlı olmadığı için özel şirketlerin yatırım yapmadığı alanlardaki Ar-Ge çalışmalarını destekleyen anlayışı ile çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Milli savunma sanayii bu tür stratejik kararların sonucu olarak büyüyecektir.

2. IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı ile ilgili görüşleriniz?

IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, bir marka haline gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın yirmi yılı aşkın süredir büyük bir başarı ile yönettiği bu fuar, bölgesel bir etkinlik olmaktan çıkmış, tüm dünyanın ilgi ile izlediği ve katıldığı bir fuar haline gelmiştir. Her yıl artan katılım oranı ile büyüyen IDEF, tüm dünyadan savunma profesyonellerini, orduların komuta kademelerini ve savunma bakanlarını İstanbul’da toplamaktadır.

Türk savunma sanayiinin dünyaya tanıtılması için eşsiz bir organizasyon olan IDEF, ASELSAN için de büyük bir önem taşımaktadır. ASELSAN, sergileme alanı büyüklüğü, senaryo merkezlerinin çeşitliliği ve teknolojik derinliği ile IDEF fuarının her zaman en büyük katılımcısı olmuştur. IDEF, dünyanın dört bir yanındaki potansiyel müşterilerimize imkân ve kabiliyetlerimizi göstermek, onlara kendimizi anlatmak için tüm gücümüzle hazırlandığımız en önemli fuardır.

3. Şirketinizde yaptığınız AR-GE çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

ASELSAN, sözleşmeli projeleri kapsamında yürüttüğü Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra her yıl cirosunun %6’lık bir kısmını Ar-Ge çalışmalarına ayırmaktadır. Bu sebeple ülkemizde Ar-Ge’ye en fazla kaynak ayıran firma özelliği ile yıllardır öne çıkmaktadır. ASELSAN’da bulunan 5 ayrı Ar-Ge merkezinde 2.500’ün üzerinde Ar-Ge personeli ile faaliyetler sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra ASELSAN Araştırma Merkezinde Sektör Başkanlıklarımızın orta-uzun vadede ihtiyaç duyacağı konular üzerinde ileri araştırmalar yürütülmektedir.

ASELSAN’ın en önemli gücü sahip olduğu nitelikli çalışanlarıdır. Çalışanlarımızın yüzde 61’ini mühendisler oluşturmaktadır. Mühendislerimizin yüzde 35’i de yüksek lisans veya doktora sahibidir. ASELSAN, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında 36 üniversite ile işbirliği yapılarak 300 Ar-Ge projesi gerçekleştirmiştir.

Üniversitelerimizde, ASELSAN’ın çalışma alanlarına uygun mühendislerin yetişmesi için öğretim üyesi yetiştirme doktora burs programı başlatılmıştır. Bu doktora bursunu alanların doktora çalışmalarından sonra yurt içindeki üniversitelerimizde öğretim üyesi olarak çalışması beklenmektedir.

ASELSAN, AR-GE merkezlerinde çalışan yüksek lisans ve doktoralı mühendislerin oranını arttırmak için çalışanlarını özendirmektedir. Yüksek lisans ve doktora yapan çalışanlarının üniversitelerine ulaşımını sağlamakta ve gerekmesi durumunda ASELSAN’ın altyapısını kullanmalarına izin vermektedir.