Sıkça Sorulan Sorular Arsiv - TSKGV

Sıkça Sorulan SorularTSKGV 3388 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu” ile kurulmuştur. Kanunla kurulmasını müteakip tıpkı diğer Vakıflar gibi Türk Medeni Kanununda belirtilen süreçler tamamlanarak tüzel kişilik kazanmıştır. TSKGV 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre faaliyet gösteren bir “özel hukuk tüzel kişisi” dir. Herhangi bir kamu kurumuyla organik bir bağı bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı;

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, yaptıkları planlama dâhilinde,

Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından ise her yıl denetlenmektedir.

Ayrıca Vakıf Mütevelli Heyeti, lüzum gördüğü hallerde de denetleme yaptırabilir.

Halen üniversitede öğrenim gören öğrenciler, kendi bölümleri ile ilgili staj başvurularını Vakıf şirketlerinin WEB sayfalarından yapabilirler. İlgili WEB sayfalarında; staj şartları, kontenjan, staj dönemleri vb. bilgiler yer almaktadır.

TSK Güçlendirme Vakfı resmi web sayfası “Bağış Hesap Numaraları” bölümünde belirtildiği üzere; T.İş Bankası Çankaya Şubesi, Akbank Başkent Kurumsal Şubesi üzerinde açılmış TL, USD ve EURO bağış hesapları bulunmakta ayrıca Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi, Ziraat Katılım Bankası Kızılay Şubesi, Vakıf Katılım Bankası Ankara Şubesi, Garanti Bankası Maltepe Şubesi, Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi ve Vakıflar Bankası Merkez Şubesinde açılmış olan TL bağış hesapları kullanılmaktadır.

Vakfımıza yapılacak bağışlar internet sitemizde ayrıntıları yer alan bankaların şubesinden, internet bankacılığından, telefon bankacılığından ve ATM cihazlarından masrafsız şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Her türlü nakit bağış kabul hizmetleri ayrıca TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı (ANKARA) ile TSK Güçlendirme Vakfı Bölge Temsilcilikleri (İSTANBUL, İZMİR ve MERSİN) tarafından adres ve iletişim bilgileri resmi web sayfamızda açık olarak verilen merkezlere gidilerek Vakıflar Genel Müdürlüğünce onaylı bağış makbuzu karşılığında yapılabilmektedir.

TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve Bölge Temsilcilikleri haricinde, hiçbir kişi, kurum / kuruluşun Vakıf adına bağış kabul etme, bağış karşılığı makbuz kesme ve bankalarda bağış hesabı açma yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.

İnternet sitemizde yer alan iletişim bilgileri (0312-468 87 88) vasıtasıyla bizlere ulaşarak yapmış olduğunuz değerli bağışınızın bağış hesaplarımıza geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz. Yaptığınız bağış banka görevlisi tarafından bağış modülünden girilmemiş ise adresiniz Vakfımızca öğrenilemeyecek, yalnızca adınız ve yaptığınız bağış miktarı bilinecektir. Vakfımız personeli ile yaptığınız görüşmede adresinizi bildirdiğiniz takdirde, hak ettiğiniz belge ve ödülünüz en kısa sürede tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bağış yaptığınız ayın sonlanmasını müteakip diğer ayın sonuna kadar belge ve ödülünüz adresinize ulaşmamış ise lütfen internet sitemizde yer alan iletişim bilgileri (0312-468 87 88) vasıtasıyla TSK Güçlendirme Vakfı Basın Tanıtım ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünü arayınız. Muhtemelen Banka tarafından adresiniz bağış modülünden girilmemiş ve adres bilgileriniz Vakfımıza iletilmemiştir. Bu nedenle hak ettiğiniz belge veya ödülünüz tarafınıza gönderilememiştir. Lütfen TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünü arayarak adresinizi bildiriniz.

Vakfımızda üyelik sistemi mevcut değildir. Üyelik aidatı da alınmamaktadır.

Taşınmaz bağışları; taşınmazın tam mülkiyet veya çıplak mülkiyetinin Tapu Sicil Müdürlüğünde TSKGV’ye devredilmesi veya vasiyet yolu ile yapılabilmektedir.

Tam mülkiyet bağışta; taşınmazın mülkiyeti ile birlikte kullanım hakkı da Vakfa devredilmekte ve bağışlayanın taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı kalmamaktadır.

Çıplak mülkiyet bağışta; taşınmazın mülkiyeti, kullanım hakkının vefatına dek bağışlayanda kalması koşuluyla TSKGV’ye devredilmektedir.

Vasiyet ile yapılan taşınmaz bağışları ise vasiyetin tenfizi davası sonucunda TSKGV adına tescil edilebilmektedir.

Bağışlanan taşınmazlar; gerekli bakım-onarımlarının yaptırılmasını müteakip, kiraya verilerek azami gelir elde edilecek şekilde değerlendirilmekte ve taşınmaz gelirleri ile Vakıf amacı doğrultusunda; Milli Harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunulmaktadır.

TSKGV mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ihale ile kiraya verilir. Kira ihalesi; yüksek tirajlı bir gazetede asgari üç gün süre ile isteklilere duyurulur.

İhaleye katılan isteklilerden, muhammen kira bedeli tutarında geçici teminat alınır. İhaleyi müteakip; Kira Sözleşmesi öncesi, iki aylık kira bedeli tutarında kesin teminat alınır. Kira artışlarında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) uygulanır.

IDEF Fuarı, Milli Savunma Bakanlığının himaye ve desteğinde, Yüce Türk Milletinin bağışları ile kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve ana yüklenici firma organizatörlüğünde düzenlenmekte olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarıdır.

IDEF’in açılımı “International Defence Industry Fair / Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı”dır.

IDEF Fuarları; 1993 yılından beri, 2 yılda bir, tekli yıllarda düzenlenmektedir.

TOBB tarafından yayımlanan Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar gereğince, Ulusal ve uluslararası savunma sanayii ve askeri havacılık ihtisas fuarları, Milli Savunma Bakanlığı himaye ve desteğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yurt içinde fuar düzenleme yetki belgesine sahip şirketler tarafından organize edilebilir. IDEF Fuarı, Türkiye’de düzenlenen tek savunma sanayi ihtisas fuarıdır.

IDEF 2015 Fuarına, 53 ülkeden 302’si yerli, 479’u yabancı olmak üzere toplam 781 firma / temsilci katılmıştır.

IDEF 2015 Fuarına 76 ülke ve 1 uluslararası kuruluştan 124 heyete mensup 493 heyet üyesi katılmıştır. Bunlar arasında 18 Bakan, 6 Genelkurmay Başkanı, 19 Bakan Yardımcısı, 3 Genelkurmay II’nci Başkanı, 8 Kuvvet Komutanı ve 15 Müsteşar bulunmaktadır.

IDEF 2017 13’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 09-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Büyükçekmece/İstanbul’da bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

IDEF 2017 Fuarına katılımcı olmak için TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile görüşmeniz gerekmektedir.

IDEF Fuarlarının kapsamı Kara, Deniz, Havacılık ve Uzay, Ulaşım ve Destek Faaliyetleri ve Levazım Malzeme ve Araç Gereçleri ana başlıkları altında toplanmaktadır. Detaylı bilgi için www.idef17.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

IDEF Fuarları sadece davetlilere ve savunma sanayii ile doğrudan/dolaylı olarak ilgili sektör temsilcilerine açıktır.

Fuara giriş için sadece fuar yönetiminin davetiyesi geçerlidir. Başka hiçbir davet formu geçerli değildir. Ziyaretçi davetiyesi için fuar internet sitesinden online davetiye formu doldurmak gerekmektedir. Bütün ziyaretçiler resmi kayıt işlemlerini yaptırmak zorundadır.

IDEF 2017 Fuarı aşağıdaki tarih ve saatlerde ziyaret edilebilir.

09 Mayıs 2017 Salı 10:00-17:00
10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:00-17:00
11 Mayıs 2017 Perşembe 10:00-17:00
12 Mayıs 2017 Cuma 10:00-16:00

Vakfın hisse sahibi olduğu Şirketlerden ASELSAN %15,30, NETAŞ %36,96 oranında halka açıktır.

Vakıf Senedine göre yıl içinde elde edilecek brüt gelirin, Vakıf amaçlarına sarf ve tahsis edilen % 80 oranındaki bölümünün; % 65’i Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının On Yıllık Tedarik Programı (OYTEP) projelerine, %35’i ise Yatırımlar/Sermaye artırımına tahsis edilir.

Vakıf tarafından yeni yatırım alanları araştırılır ve ihtiyaç duyulan yatırımlar “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yatırım Esasları Yönergesi”ne göre gerçekleştirilir. Bu kapsamda; şirket kurma, bir şirkete ortak olma, birleşme, ortak olunan şirketteki hisseleri satma veya devretme, mevcut hisse oranını artırma, sermaye artırma vb. şeklinde faaliyetler yürütülmektedir.

Vakıf Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu (Kanun No:3388), Senedi ve Yönetmeliği esaslarına uygun olarak, Mütevelli Heyeti namına ve Mütevelli Heyetin onayını alarak, ana sermayedar olduğu Vakıf Bağlı Ortaklıklarının (VBO); Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Stratejik Plan esasları ile belirlenmiş hedeflere uygun, performansa dayalı şirketler grubu anlayışı ile yönlendirilmesini sağlar. Mali tablolarını inceler, projelerinin Ar-Ge dâhil yönetimini sürekli analiz eder ve değerlendirir. Yeni yatırımlar, sermaye yapısının değişmesine neden olacak girişimler gibi konularda Mütevelli Heyetini bilgilendirir, karara esas hareket tarzını sunar, alınan kararların uygulanmasını takip eder ve sonuçlarını Mütevelli Heyet’e arz eder. Vakıf tüm bu faaliyetlerini başta kendisini temsilen görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyeleri aracığı ile olmak üzere, şirketlerden aldıkları periyodik bilgilendirmeler ile gerçekleştirir.

Türk Ticaret Kanunu ve halka açık şirketler için SPK düzenlemelerine uygun olarak Vakıf tarafından pay sahibi olunan şirketlerde, Vakıf tüzel kişiliğini temsilen ya da gerçek kişi olarak Vakfı temsilen görev yapacak Yönetim Kurulu Üye adayları, her yıl en geç Şubat ayı içinde Mütevelli Heyet kararı ile belirlenir. Mütevelli Heyeti’nin belirlediği Üyeler sermayedar olarak Vakıf tarafından şirketlerin Genel Kurullarında aday olarak gösterilir ve yapılan oylama sonucuna göre seçilir veya seçilmez.

ASELSAN dışındaki Vakıf Bağlı Ortaklıkları (VBO) halka açık olmamaları nedeniyle bağımsız denetimi zorunlu olmamakla birlikte, Vakıf tarafından tüm VBO’lar bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Buna göre, her yıl Genel Kurul tarafından seçilen bağımsız denetim şirketi tarafından şirketlerin denetimi gerçekleştirilmektedir. VBO’ndan ASELSAN dışındaki şirketlerde zorunlu olmamasına rağmen, Vakıf tarafından Denetim Komitesi kurulması hususu 2014 yılı Genel Kurullarında şirketlerin esas sözleşmelerine dahil ettirilerek bu komite yoluyla da denetim süreci etkinleştirilmiştir. Ayrıca, Vakıf Genel Müdürlüğü Mütevelli Heyeti Denetçileri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmekte ve denetlenmektedir.

ASELSAN ve NETAŞ’ın halka açık olması nedeniyle SPK mevzuatlarına göre mali tabloları yayımlanmaktadır. Diğer Şirketlerin ise mali tabloları yayımlanmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın Bağlı Ortaklıklarındaki Hisse Payı ASELSAN’da %84,6, TUSAŞ’da %54,5, ROKETSAN’da %74,7 ve HAVELSAN’da %99,4 dür.

Yurtiçi karşılanma oranı 2006 yılında %37’ler seviyesindeyken 2013 yılında SSM’lığı Stratejik Plan hedefinin de üzerine çıkılarak %54 seviyesine ulaşmıştır. 2016 yılında da yerli üretim katkı payı arttırılarak ithalatı azaltmak ve ihracatı artırmak suretiyle bu oranın %70’e çıkartılması hedeflenmektedir.

2014 yılsonu itibarıyla yurtiçinde çalışılmakta olan 2200 yerli alt yükleniciye toplam 592 Milyon $ tutarında ödeme yapılmış olup, aktarılan iş paylarıyla yerli sanayinin de büyümesine katkı sağlanmaktadır.

Yarattıkları istihdam, katma değer ile ülke ekonomisine katkı sağlayan ve özgün ürünlerini yurtdışına satan Şirketlerimiz, Dünyanın en büyük Savunma Sanayi Şirketleri arasında bulunmaktadır. Dünyadaki en büyük 100 Savunma Sanayi Şirketini sıralayan uluslararası DEFENCE NEWS Dergisine göre 2014 yılında ASELSAN 62’nci sırada, TUSAŞ ise 78’ inci sırada yer almıştır.

2010 yılında 9752 kişiyi istihdam eden Vakıf Bağlı Ortaklıkları, 2014 yılında 12.497 kişiyi istihdam etmişlerdir.

Vakfımızın gelirleri sermayesinde pay sahibi olduğu şirketlerden gelen kar payları, kiraya verilen gayrimenkullerinin kira gelirleri, IDEF fuar gelirleri, finans gelirleri ve yüce milletimizin yapmış olduğu bağışlardan oluşmaktadır.

Gelirlerin %80’ ni milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere kullanılmaktadır. Kalan %20’ si ise Vakıf yönetim giderleri ve mal varlığını artıracak yatırımlar ile ihtiyatlara tahsis edilmektedir.